Over ‘Hou de Zonzijde’

“Hou de zonzijde” is altijd mijn groet bij vertrek.

Op 21 maart 2011, het begin van de lente, kreeg eindelijk mijn lang gekoesterde wens gelegenheid volop te gaan bloeien: mijn eigen bedrijf ‘HouDeZonzijde’.

Ieder mens heeft de potentie in zich om vanuit zelfvertrouwen te werken aan een zinvol bestaan. Vanuit eigen innerlijke kracht.

Want als je leeft vanuit je eigen kracht geeft dit het juiste inzicht waardoor je de keuzes kunt maken die jij wilt. Hoe je kijkt maakt wat je ziet.

Mijn wens en drijfveer is om zoveel mogelijk mensen een spiegel voor te houden waardoor je de wijsheid in jezelf ziet en kunt gaan leven vanuit EIGEN wijsheid.